Home arrow Ouderraad

Onze School
5 sterren onderwijs
Kanjerschool
Engels in groep 1 t/m 8
Beweegwijs
Medezeggenschapsraad
Ouderraad
Nieuwsbrief
Schoolgids
Continurooster
Openingstijden
VCO Oost-Nederland

Ouderraad

De Ouderraad is een 'brug' tussen ouders en school. De OR houdt zich meestal bezig met het organiseren en het begeleiden van allerlei schoolse activiteiten. U kunt dan denken aan hulp bij sinterklaasfeest, kerstfeest, laatste schooldag enz.

Deze groep ouders is gekozen door en voor de ouders. Zij vergaderen ongeveer een keer per zes weken. Ouderraadsleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Tijdens de 'ouderavond MR/OR' bestaat de mogelijkheid om nieuwe leden te kiezen. Daarvoor worden voor de vergadering uitnodigingen en voorstellen verzonden aan alle ouders van de school.

ImageDe ouderraad is lid van de landelijke oudervereniging Ouders en COO (Vereniging voor ouders, christelijk onderwijs en opvoeding). Dit betekent dat zij ondersteuning kan krijgen bij verschillende activiteiten, o.a. bij het organiseren van ouderavonden. Vier keer per jaar verschijnt er een tijdschrift met artikelen over o.a. opvoedkundige zaken. Meerdere van deze tijdschriften liggen op school om lekker te lezen.

Wij horen graag van ouders wat hen opvalt op school, wat verbeterd kan worden, wat belangrijk wordt gevonden etc,

Voor vragen, suggesties, opmerkingen kunt U terecht bij de OR van de Julianaschool:

Willemijn Schipper - Wilco Groot Nibbelink- Hannie ter Maat - Andre van Velden - Monika Middelkamp - Gerdien Fokkers- Roy Verhoeven- Carolien Koning en Dinie Bouwmeester (namens team)